Cách mua $IRSA trên DEX

Anh em có thể mua $ IRSA trên Pancakeswap hoặc Poocoin bằng contract chính thức dưới đâu

Địa chỉ hợp đồng :

- Contract Address: 0x49676806b507d49e7b9544ca48b98a55938db406

Lưu ý: Vui lòng kiểm tra so sánh kỹ MÃ SỐ HỢP ĐỒNG với trang web, đề phòng Hợp đồng giả mạo

Last updated