วิธีการซื้อ / แลกเปลี่ยนเหรียญ $IRSA ผ่าน DEX

Goto: https://www.irsagame.com/launchpad/

You can buy IRSA tokens with our launchpad.

Once getting onto our launchpad, you should go through the


following steps:

First, you need to sign up or sign in

After clicking on sign up link, you need to fill in the boxes and


create an account.

When your sign-up process is finished, you have to check your


email, verify your account and then sign in.

Now you can see your dashboard. Click on ‘’buy token now’’


button to buy IRSA tokens.

Choose the currency you want to pay with – we support 4


cryptocurrencies.

Send the specified amount to the address given to you. To Accelerate the verification process:

– Enter your wallet address here. Where you transferred your money to our address. – Then enter your email address for the next contact. – Select the currency you transferred. – Enter the amount you transferred.

Click the “Confirm Payment” button. Then wait

Network confirmation After that, tokens will be added Your balance

Congratulations,

Now you are a part of our project.

COMING SOON…

คุณสามารถซื้อ / แลกเปลี่ยนแลกเหรียญ $IRSA ผ่าน Pancakeswap หรือ Poocoin โดยการกรอก Contract address: 0x49676806b507d49e7b9544ca48b98a55938db406 นี่เท่านั้น

ข้อควรระวัง: โปรดตรวจสอบอย่างรอบคอบโดยการเปรียบเทียบ Contract address กับเว็ปไซต์หลักของ IRSAGAME อีกครั้ง.

หากทำสำเร็จยอดจำนวนเหรียญจะแสดงผลในหน้า Metamask ของคุณ ดังภาพ.

Last updated